December winactie

Word jij de winnaar van een mooie decemberprijs?

Iedereen die bij ons een online bestelling doet, in de maand december 2020, maakt kans op een mooie prijs. Wanneer je jouw bestelling ontvangt, krijg je namelijk een unieke persoonlijke code waarmee je kan meespelen.

  1. De prijzen
  2. Hoe maak je kans?
  3. Inschrijfformulier voor Nederlandse deelnemers
  4. Inschrijfformulier voor Belgische deelnemers
  5. En dan nog even dit…
  6. Actievoorwaarden

De prijzen & de prijswinnaars

De winactie is afgelopen. Hieronder staan de prijswinnaars en de bijbehorende prijzen:

Winnaar: Ben van Kesteren

Winnaar: Marx Pierke

Winnaar: Jan Willem Janssen

Winnaar: Rikkert Willemsen

Winnaar: AJ Blaakmeer

Winnaar: Ellen van Kalkeren

Winnaar: Jesse Wilbrink

Winnaar: Harrold Eeftink

Winnaar: Samantha Kloosterman

Winnaar: Guido de Bakker

Winnaar: Henk de Laat

Winnaar: Bas Kruik

Winnaar: Bart Vackier
Winnaar: Alain Vanormelingen
Winnaar: Toon Govaert

Winnaar: Katrien Groenhof

Winnaar: Peter van Oijen

Lezyne Laser Drive Achterlicht
Winnaar: Bas Werkhoven

Hoe maak je kans?

Wanneer je jouw unieke code invult in één van de onderstaande formulieren, maak je automatisch kans op één van de prijzen. Op maandag 4 januari 2020 maken wij de winnaars bekend op deze pagina. De winnaars ontvangen ook persoonlijk bericht.


De winactie is afgelopen, inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

En dan nog even dit…

Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Mantel (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie (verder te noemen: de ‘actie’).
2. Deze actie is geïnitieerd door de organisator en dient ter promotie van Mantel.
3. Deze actie loopt van dinsdag 1 december 2020 tot en met donderdag  31 december 2020.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mantel. Afmelden hiervoor is eenvoudig mogelijk via de link in de ontvangen nieuwsbrief.

II. Deelname
7. Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk voor klanten die in de maand december van het jaar 2020 een online bestelling hebben gedaan bij Mantel, uitgezonderd voor medewerkers van Mantel, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
10. De uiterste datum van deelname is donderdag 31 december 2020 tot 23:59 uur.
11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen
12. De organisator verloot één of meerdere verschillende prijzen, gespecificeerd op deze actiepagina.
13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. Ook kunnen de artikelen niet geretourneerd worden.
15. De winnaars worden uiterlijk maandag 4 januari 2021 op deze pagina bekendgemaakt.
16. De winnaars krijgen een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven waar hij/zij de prijs op kunnen halen.
17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.

IV. Aansprakelijkheid
18. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
19. De door de organisator en, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
20. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
21. De geldende garantievoorwaarden welke de organisator hanteert zijn ook van toepassing op de uitgekeerde prijzen.