Meny
Tillbaka
Garanti hos Mantel
Automatiskt 2 års garanti på cyklar, delar och tillbehör
Registrera ditt garantiärende snabbt och enkelt
Lösning för din defekta produkt inom 20 arbetsdagar

Vad kan jag förvänta mig av Mantel?
 • Inom 5 arbetsdagar från att vi tagit emot din produkt i magasinet skickar vi dig en bekräftelse att vi tagit ditt ärende i behandling via mejl.
 • Det händer att Track & Trace-informationen visar att produkten tagits emot men att du ännu inte fått något e-mail från oss. Vi strävar att ta oss an ditt garantiärende inom 5 arbetsdagar.

Anmäl en produkt för garanti

UPS returetikett Gratis

Du kan skicka tillbaka produkter för garanti gratis med vår UPS returetikett. När du registrerar ditt garantiärende online får du en returetikett via mejl samt vidare instruktioner. Du kan även välja att skicka produkten med en annan speditör, men du står då själv för kostnaderna.

När en defekt faller under garantin, skickar vi dig en reparerad eller ersättande produkt kostnadslöst. Faller defekten inte under garantin kan vi inte godkänna ditt garantiärende utan erbjuder vi att skicka dig produkten igen, kostnadslöst.

På alla cykeldelar och tillbehör som du köper hos Mantel har du två eller tre års garanti.

Registrera en produkt för garanti

 • Beskriv defekten.
 • Välj vilken produkt du vill skicka tillbaka.
 • Selektera försändelsemetod. Du kan välja mellan:
  • Gratis UPS returetikett.
  • Försändning med speditör av eget val. Du står då själv för kostnaderna.
 • Packa produkten omsorgsfullt och använd en stabil kartong.
 • Du får UPS-etiketten mejlad till dig. Printa och sätt fast den på kartongen. Om du återanvänder vår kartong, sätt den över den gamla etiketten.
 • Lämna paketet till en av följande UPS-serviceställen nära dig.

När faller en defekt inte under garantin?

Vad kan jag förvänta mig av Mantel?

Inom 5 arbetsdagar från att vi tagit emot ditt paket i magasinet tar du emot en bekräftelse via e-mail att vi har påbörjat behandlingen av ditt garantiärende. Vi strävar efter att ha en lösning på garantiärendet inom 15 arbetsdagar från och med att vi inlett behandling av ärendet.

Returnera din garantiprodukt och endast relevanta tillbehör eller delar.
Nedan ger vi några exempel.

Jag returnerar:
Hjulset ta bort däcken, kassetten och (eventuellt) bromsskiva
Cykeltrainer ta bort kassetten och snabbkopplingen
Skor ta av klossarna
Cykeldator returnera bara den defekta enheten utan lösa tillbehör (sensorer och eventuellt SD-kort)
Vilka är garantivillkoren?

Art. 1 - Garantibestämmelser

 1. Försäljaren förfogar att de levererade produkterna är fria från tillverknings- och materialfel, samt rostbildning, om något av detta förekommer på en såld produkt faller detta under garantibestämmelserna.
 2. Garantin gäller endast för produktens första ägare.
 3. Garantin är inte överförbar.
 4. Garantin baserad på dessa villkor förändrar inte möjligheten att påvisa de grundläggande rättigheterna enligt konsumentlagstiftningen.

Art. 2 - Garantiperiod
Produkterna har 2 års garanti för tillverknings- eller materialfel.

Art. 3 - Garantiomfattning

 1. Inom garantiperioden ansvarar företaget för reparation eller byte av alla delar, som fastställts att ha material och / eller konstruktionsfel. Konsumenten står för eventuella kostnader för (de)montering.
 2. Fraktkostnader till och från försäljaren, om kostnadsfria alternativet som erbjuds av försäljaren inte är valt, står kunden själv för.
 3. Om en garantiprodukt inte längre kan levereras ser försäljaren till att kunden minst får ett likvärdigt alternativ.

Art. 4 - Garantianspråk
Vid garantianspråk skall kunden kunna visa upp garantiproduktens kvitto eller köpebevis för att kunna inspektion av försäljaren.

Art. 5 - Garantiansvar
Ett av försäljaren accepterat garantianspråk betyder inte att försäljaren hålls ansvarig för eventuella skador. Försäljarens ansvar sträcker sig aldrig utöver vad är benämnt i villkoren. Alla skador till följd av defekt produkt utesluts bestämt från försäljaren.

Art. 6 - Undantag från garanti

 1. Garantin gäller inte för varor som utsatts för slitage, som till exempel däck, kedjor, kedjedrev, frihjul, kassetter, ramar, kablar och bromspedaler, bortsett från fall av konstruktions- och / eller materialdefekter.
 2. I följande fall upphör garantin att gälla:
  • 2.1. Felaktig och / eller oförsiktig användning av produkten och användning som inte är i enhet med riktlinjerna;
  • 2.2. Produkten underhålls inte i enlighet med tillverkarens specificerade instruktioner;
  • 2.3. Tekniska reparationer har inte utförts på ett fackmannamässigt sätt.;
  • 2.4. Delar som monterats efteråt överensstämmer inte med de tekniska specifikationerna för produkten, eller produkten är felaktigt monterad;
 3. Specifika produktvillkor och -undantag:
  • 3.1. Hjulpar: Kullager och andra rörliga komponenter exkluderas från garantin. Det gäller även ekerbrott, förutsatt att det inte orsakats av konstruktions- och/eller materialdefekter. För att förhindra ekerbrott behöver ett nytt hjulpar efterspännas efter 500 km. Efterspänning ingår inte i hjulpriset;
  • 3.2. Fjädrade gafflar: För att kunna garantera god prestanda, säkerhet samt lång hållbarhet behöver gaffeln regelbundet underhållas. Se underhållsschema för din fjädringsgaffel i instruktionsboken, som även kan laddas ned från tillverkarens hemsida. Garantin täcker inte vanligt slitage. Delar som är utsatta för slitage får skador till följd av av vanligt bruk och eller enligt tillverkaren undermåligt underhåll;
  • 3.3. Polar pulsmätare: Garantitiden på batterier är begränsade till 6 månader. I enstaka fall är sensorbatteriet inte utbytbart, och en ny sensor nödvändig. Alla garantiärenden behandlas direkt med Polar Nederländerna;
  • 3.4. Mantel Hjälmersättning - alla märken: Om du kraschar hjälmen inom 2 år från köpdatumet och hjälmen inte längre är säker att använda (det vill säga hjälmen har utsatts för våld) ger vi dig 40% av förra hjälmens inköpspris i rabatt för att köpa en ny hjälm. Den 2-åriga kraschgarantin gäller således från och med cykelhjälmens inköpsdatum. Köper du en ny hjälm med din kraschgaranti-rabatt? Då börjar inte de 2 åren om från början, men om du ramlar igen med din nya cykelhjälm inom 2 år från första inköpsdatumet, då kan du använda kraschgarantin igen.
   Bontrager-hjälmar: Under första året efter köpet har du 100% av det aktuella rekommenderade priset i rabatt för ett köp av samma hjälm med samma färg. Andra året gäller Mantels Hjälmersättning;
   Hjälmar från Giro och Bell: Mantels Hjälmersättning gäller i tre år.

Art. 7 - Underhåll
Vi råder att underhålla köpta produkter i enlighet med tillverkarens instruktioner. Att underhålla dina produkter fackmässigt och i tid undviker problem och garanterar en längre livslängd. Du kan besöka en av våra butiker eller vår hemsida ifall du vill ha råd om underhåll.

Kundservice
033-3482416 Stängt
service.se@mantel.com
Skicka ett mail