Tillbaka till kundservice

Allmänna villkor

Vilka är garantivillkoren?

Art. 1 - Definitioner

 1. Entreprenören garanterar att de levererade produkterna är fria från konstruktions- och/eller materialfel och/eller rost, i den mån detta följer av dessa garantibestämmelser;
 2. Garantin kan endast åberopas av den första ägaren av produkten;
 3. Garantin kan inte överföras;
 4. Garanti som tillhandahålls av företagaren på grundval av dessa villkor, påverkar inte möjligheten att vända sig till företagaren på grundval av de ordinarie lagstadgade bestämmelserna i den europeiska civillagen.

Art. 2 - Garantiperiod
Produkter har en garanti mot konstruktions- och/eller materialfel i 2 år efter köpet.

Art. 3 - Tillämpningsområde

 1. Under garantiperioden kommer alla delar av vilka företagaren har fastställt att det föreligger ett material- och/eller konstruktionsfel att repareras eller bytas ut kostnadsfritt efter företagarens gottfinnande;
 2. Transportkostnader från och till företagaren står för konsumentens räkning, om den erbjudna gratis fraktmetoden för returen inte väljs;
 3. Om en viss del kvalificerar sig för garantin och originalet inte längre är tillgängligt, kommer entreprenören att tillhandahålla ett motsvarande alternativ.

Art. 4 - Gör garantianmälan
För att göra anspråk på garantin måste produkten skickas tillbaka till företagaren för inspektion, inkl. original (digital) faktura eller köpbevis.

Art. 5 - Företagarens ansvar
Ett garantiärende som uppfylls av företagaren innebär inte att företagaren också tar ansvar för eventuell skada som uppstått. Företagarens ansvar sträcker sig aldrig längre än vad som beskrivs i dessa villkor. Företagarens ansvar för följdskador är uttryckligen uteslutet.

Art. 6 - Garantiundantag

 1. Ingen garanti ges på delar som utsätts för slitage, såsom cykeldäck, kedjor, drev, frihjul, kassetter, bodies, kablar och bromsbelägg, såvida det inte finns konstruktions- och/eller materialfel.
 2. I följande fall är garantin ogiltig:
  • 2.1. Felaktig och/eller vårdslös användning av produkten och användning som inte är i enlighet med dess avsedda syfte;
  • 2.2. Produkten har inte underhållits i enlighet med de instruktioner som föreskrivs av tillverkaren;
  • 2.3. Tekniska reparationer har inte utförts på ett fackmannamässigt sätt;
  • 2.4. Eftermonterade delar motsvarar inte den tekniska specifikationen för den berörda produkten eller har varit felaktigt monterade.
 3. Produktvillkor och undantag:
  • 3.1. Hjulset: hjullager och andra löpande delar omfattas inte av garantin eftersom de slits ut vid användning. Ekerbrott omfattas inte heller av garantin, om inte orsaken är ett konstruktions- och/eller materialfel. För att förhindra att ekrarna går sönder, ska ett nytt hjulset efterspännas efter 500 km. Detta kan du göra i våra butiker. Att efterdra ingår inte i priset för ett hjulset;
  • 3.2. Dämpade framgafflar: För att säkerställa god prestanda, säkerhet och lång livslängd på din framgaffel är regelbundet underhåll nödvändigt. Följ underhållsschemat för din framgaffel i instruktionsboken. Du kan också ladda ner den från din cykeltillverkares hemsida. Garantin gäller inte ifall av normalt slitage. Delar slits ut vid normal användning eller på grund av bristande underhåll;
  • 3.3. Polar pulsmätare: Batterigarantin är begränsad till 6 månader. I vissa fall är sensorbatteriet inte utbytbart, och är det nödvändigt att köpa en ny sensor. Alla garantiärenden hanteras direkt av Polar Nederländerna;
  • 3.4. Mantel Helmet Replacement - Gäller alla märken: om din hjälm är skadad inom 2 år efter köpet och därför inte längre är säker (t.ex. brott eller revor i skummet), erbjuder vi möjligheten att byta ut den skadade hjälmen. Du får en rabatt motsvarande 40 % av köpeskillingen på din gamla cykelhjälm. Löptiden på 2 år gäller från inköpsdatum av hjälmen. Köper du en ny cykelhjälm med bytesrabatt? Då kommer de 2 åren inte gälla igen. Är din hjälm skadad inom 2 år efter att du köpt din första hjälm? Då kan du använda bytesrabatten;
  • Bontrager-hjälmar: Under det första året efter köpet får du 100 % rabatt på det aktuella rekommenderade priset vid köp av en identisk hjälm i samma storlek och färg. Under det andra året gäller Mantel Helmet Replacement.
   Giro / Bell-hjälmar: Mantel Helmet Replacement gäller i tre år.

Art. 7 - Underhåll
Vi rekommenderar att du underhåller produkterna i enlighet med tillverkarens instruktioner. Snabbt och professionellt underhåll förebygger problem och garanterar en längre livslängd. Du kan kontakta vår kundservice för råd om rätt underhåll.

Var den här informationen hjälpsam?