Dela

Justera växeln- Få din cykel att växla smidigt igen [How-to]

Det finns inte många saker som kan irritera så mycket som en dåligt växlande växel. Du kan föreställa dig: du har precis nått den brantaste delen av Mont Ventoux och din cykel växlar inte smidigt till en lättare växel. Detta kostar dig inte bara mycket kraft utan också mycket tid, två saker som du inte vill förlora när du cyklar uppförsbacke: att justera din växel är därför en mycket viktig uppgift när du ska ta en tur med din landsvägscykel eller mountainbike. I den här bloggen kommer du att läsa steg för steg hur du gör detta på bästa sätt, så att du sedan smidigt cyklar iväg över vägen eller genom skogen!

Många cyklar har en fram- och bakväxel. Den främre växeln fungerar som en slags guide för cykelkedjan och gör att kedjan smidigt kan byta kedjehjulen. Den bakre växeln ser däremot till att cykelkedjan hålls under spänning så att du kan fortsätta cykla och växla smidigt. Du måste justera din växel för att se till att cykeln växlar smidigt.

Här vill du förstås kunna växla till en lättare växel på ett smidigt sätt.

I denna blogg kommer du att läsa om hur du justerar din fram- och bakväxel på rätt sätt. Ofta räcker det med att justera kabelspänningen för att få din cykel att växla ordentligt. Därför ska du först läsa hur du gör så. Om det inte räcker med att bara justera vajerspänningen måste du justera själva växel. Hur du kan göra detta kan du också läsa i den här bloggen:

Justera vajerspänningen framväxel 

Det kan vara nödvändigt att justera kabelspänningen i framväxeln för att återställa en smidig växling. När kablarna till din framväxel är lite äldre, glider den inre kabeln inte lika lätt genom den yttre kabeln. Detta gör att växlingarna blir mindre smidiga och du kan till och med behöva trycka mot växelreglage två gånger för att få kedjan på det yttre kugghjulet. Många cyklar kommer därför med en integrerad kabelsträckare.

Dessa kabelsträckare är ofta placerade på kablarna nära styret eller på ramens nedre rör. Shimanos 11-delade framväxlar för mountainbikes och Dura-Ace R9100, Ultegra R8000 och 105 R7000 framväxlar för landsvägscyklar har till exempel en sådan inbyggd kabelspännare.

Simpelt sagt ökar du kabelspänningen när växeln har svårt att växla till det yttre drevet, och minskar du spänningen när växeln har svårt att växla till det inre drevet.

Du ökar kabelspänningen genom att vrida in justeringsskruven, du minskar kabelspänningen genom att vrida ut justeringsskruven.

Justera vajerspänningen bakväxel

För att växla smidigt igen är det viktigt att justera kabelspänningen i bakväxeln på rätt sätt. För detta behöver du en skruvmejsel eller en 2 mm insexnyckel 

För att få din cykel att växla ordentligt måste du justera kabelspänningen i växeln. Om denna spänning är för hög kommer din växel inte att växla lika bra till en tyngre växel, men om spänningen är för låg växlar din cykel inte lika bra till en lättare växel.

1. Växla först till den tyngsta växlingen, det vill säga det minsta bakre kugghjulet.

2. För att justera kabelspänningen måste du hitta justeringsskruven. Denna skruv finns där kabeln möter bakväxeln.

3. Om du korrekt vill justera kabelspänningen är det bra att börja på noll. Vrid därför justeringsskruven helt nedåt så att kabelspänningen blir så låg som möjligt.
4. Byt till en lättare växel. Om det inte går att växla upp en växel ökar du spänningen på kabeln. Öka spänningen tills växlingen kommer i gång.
5. Nu växlar du uppåt genom hela kassetten, det vill säga till en lättare utväxling. Spänn kabeln tills växlingen går helt smidigt.
6. När du har nått det största kugghjulet försöker du växla till en tyngre växel. Om det inte fungerar, lossa spänningen något.
7. Växla uppåt resten av kassetten och minska spänningen på kabeln tills växlingen går helt smidigt.
8. När du kommer fram till det minsta kugghjulet försöker du växla upp igen. Slutligen är du ute efter en kabelspänning som gör att du kan smidigt växla både upp- och nedåt.

När din cykel växlar smidigt kan du cykla uppför backen med ett leende på läpparna!

Obs: Shimano Dura-Ace R9100, Ultegra R8000 och 105 R7000 har en låsfunktion på justeringsskruven. Du måste först dra upp dessa justeringsskruvar något innan du kan vrida dem.

Justera din framväxel

Som tidigare nämnts kan problemet med din växel också lösas genom att justera kabelspänningen. Om detta inte räcker kan du nedan läsa om hur du justerar din fram- och bakväxel.

Benodigde tijd: 15 minuten.

För att justera din växel behöver du en insexnyckel eller skruvmejsel.

 1. Häng upp cykeln så att bakhjulet kan rotera fritt.

  För att bakhjulet ska kunna rotera fritt är det en bra idé att hänga cykeln i ett mekställ eller en krok. Det är naturligtvis möjligt att du inte har något att hänga din cykel på, eller att du inte har något med dig på cykelsemestern. I detta fall kan du vända cykeln upp och ner så att hjulet ändå kan rotera.

  Obs: om du har en cykel med skivbromsar ska du se till att du inte trycker på bromsarna. Om du gör det kan luft tränga in i ledningarna och påverka cykelns bromsprestanda. 

 2. Kontrollera höjden på din framväxel.

  Det är viktigt att framväxeln sitter på rätt höjd. Din framväxel är på rätt höjd om den befinner sig cirka 0,5 cm ovanför det yttre drevet när växeln är växlat till det yttre drevet. Höjden på din framväxel ändras vanligtvis när du monterar större eller mindre drev. Du måste också justera höjden på en ny framväxel.

 3. Kontrollera att framväxelns läge är korrekt.

  Förutom rätt höjd är det också viktigt att din framväxel sitter i rätt läge: den måste vara parallell med dreven. Burens position ändras egentligen bara om du monterar ett annat vevparti, och om du monterar en ny framväxel måste du naturligtvis också justera den. Om höjden och inriktningen på din framväxel inte är korrekt, gör enligt följande:
  1. Lossa vajern till framväxeln;
  2. Justera höjden på framväxeln och justera växelburen i linje med dreven;
  3. Dra åt växelvajern med handen och dra den åt igen.

 4. Justera det inre drevet.

  För att justera växlingen till det inre drevet lägger du kedjan på det inre drevet och det största kugghjulet på kassetten (dvs. den lättaste växeln).

 5. Justera skruvarna på framväxeln.

  Som du kan se sitter L och H precis ovanför framväxeln. Du börjar med L-skruven.

 6. Justera först L-skruven.

  Du kan justera hur långt framväxeln pekar inåt med hjälp av L-skruven. “L” står för “low gear”, dvs: den lättaste växeln. L-skruven ska justeras så att kedjan precis svänger längs burens insida, som visas på bilden. När du vrider till vänster rör sig buren inåt och när du vrider till höger rör sig buren utåt.

 7. Justera det yttre drevet.

  När du har justerat det inre drevet ska du justera det yttre drevet. Gör så här: du växlar till det yttre drevet och det minsta kugghjulet på din kassett. Denna justering görs med H-skruven. H står för “högsta växel”, dvs: den tyngsta växeln.

 8. Justera H-skruven.

  H-skruven sitter på höger sida. Om du vrider till vänster rör sig buren inåt och om du vrider till höger rör sig buren utåt.

 9. Se till att kedjan svänger sig precis längs burens utsida.

  Här rör sig kedjan precis utanför framväxelns bur. Detta innebär att H-skruven är korrekt inställd.

Justera bakväxeln

Det är också viktigt att justera din bakväxel. Detta innebär hur långt ut och hur långt in bakväxeln kan komma. Dimensionerna skiljer sig åt mellan olika ramar, så det finns ingen universell justering av bakväxeln.

Justeringen av bakväxeln görs med en skruvmejsel eller en insexnyckel. Kontrollera först vilket av dessa verktyg du behöver.

Kontrollera vilka verktyg du behöver för att justera din bakväxel. 

1 Justera din bakväxel
Det gör du genom att vrida H- och L-skruven på bakväxeln. Du hittar dem här. Den vänstra skruven är H och den högra skruven är L.

2. Justera det yttre drevet.
Det yttre drevet justeras med H-skruven. För att göra detta växlar du först till det stora främre kugghjulet och sedan till det minsta kugghjulet på kassetten, så som visas på bilden ovan. 

3. Kontrollera att bakväxeln justeras korrekt.
Om bakväxeln sitter för långt ut kan kedjan gå av det minsta kugghjulet. Om kedjan ligger på det minsta kugghjulet på detta sätt är din bakväxel inte korrekt inställd.

4. Justera H-skruven.
Som sagt förr finns H-skruven till vänster om de två skruvarna på bakväxeln. Vrid denna skruv till höger.

5. Vrid tills kedjan sitter på det minsta kugghjulet så här.
På så sätt sitter kedjan korrekt på det minsta kugghjulet, vilket betyder att du har justerat bakväxeln på rätt sätt.

6. Justera det inre drevet.
Det inre drevet justeras med L-skruven. För att göra detta växlar du först till det minsta främre kugghjulet och sedan till det största kugghjulet på kassetten, så som visas på bilden ovan.

7. Kontrollera att bakväxeln justeras korrekt.
Om bakväxeln sitter för långt ut kan den kollidera med ekrarna, eller kedjan kan hamna mellan kugghjulet och ekrarna. Däremot, om din bakväxeln sitter för långt inåt blir det svårt att växla till det minsta kugghjulet. På bilden ovan kan du se att bakväxeln inte är korrekt inställd. 

8. Justera L-skruven
L-skruven sitter på höger sida. Vrid därför skruven till vänster.

9. Vrid tills kedjan sitter på det största kedjehjulet så här.
Här kan du se att kedjan nu sitter korrekt på det största kedjehjulet. Din bakväxel är nu korrekt justerad!

En korrekt inställd bakväxel gör underverk för din cykel

I den här bloggen har du läst om hur du justerar din växel på rätt sätt. Ibland räcker det att bara justera vajerspänningen och ibland behöver du justera själva växeln. En väljusterad fram- och bakväxel ser till att du cyklar iväg utan problem och gör det lite lättare att cykla uppför den utmanande klättringen!

Dela
Mees Janssen

Mees Janssen

I am very occupied with everything that has to do with cycling in my spare time. The fact that I get to do this during my job as well makes it all the more special. Since I live in Arnhem, I like to go cycling in my “backyard” (de Posbank) with my road bike or mountain bike. Besides cycling myself, I also love to watch professional cycling on the tv. My television is doing overtime during the summer, because I like to follow all the big cycling tours like the Giro, the Tour de France and the Vuelta. It may come as no surprise that when the Giro d´Italia crossed Arnhem in 2016, I was over the moon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts


Most viewed