Tilbage til kundeservice

Produktanmeldelser

1. Definitioner

Disse vilkår og betingelser benytter følgende definitioner som angivet nedenfor:

  1. Indhold: Alt indhold som deles gennem brugerens anmeldelse af et produkt og som offentliggøres af Mantel, som indeholder tekst- og / eller visuelle billeder eller optagelser, uanset om de er redaktionelle eller kommercielle;
  2. Anvendelse: anvendelse af en produktanmeldelse i ordets bredeste forstand, hvilket omfatter visning, læsning eller placering af en produktanmeldelse;
  3. Bruger: Enhver, der placerer eller ser en produktanmeldelse, eller som på anden måde bruger indholdet i en produktanmeldelse;
  4. Mantel: Mantel Arnhem BV, virker også under navnet Mantel.com;
  5. Produktanmeldelse: Alle produktanmeldelser foretaget af en bruger og offentliggjort af Mantel, herunder tilhørende indhold som er fremsendt sammen med anmeldelsen.

2. Anvendelsesområde og omfang

Disse vilkår og betingelser gælder for enhver brug af en produktanmeldelse. Ved at bruge en produktanmeldelse tilkendegiver du, at have læst og accepteret alle relaterede vilkår og betingelser.

3. Immaterielle rettigheder

Alle (immaterielle) rettigheder vedrørende en produktanmeldelse, inklusiv men ikke begrænset til, ophavsret/copyright, varemærkerettigheder, databaserettigheder og handelsnavne rettigheder tilhører Mantel og / eller dets licensgivere. Retten til at anvende en produktanmeldelse er ikke ensbetydende med en overdragelse, licens eller nogen form for (brugs)ret vedrørende immaterialret, medmindre andet fremgår af disse vilkår og betingelser.

Mantel opretholder udtrykkeligt ejerskabet af alle ophavsrettigheder vedrørende produktanmeldelser. Du må ikke kopiere og / eller offentliggøre (dele af) produktanmeldelser uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mantel. Mantel vil afgøre, om tilladelse til at gøre det vil blive givet per individuel anmodning, og i så fald under hvilke betingelser.

Uanset det foregående er det tilladt brugere at linke til en produktanmeldelse uden forudgående tilladelse fra Mantel.

4. Ansvarsfraskrivelse

Mantel garanterer ikke på nogen måde, at indholdet er fuldstændigt, korrekt eller pålideligt. Påstande og udtalelser fremsat i indholdet af produktanmeldelser tilhører den ansvarlige forfatter(e) og / eller bruger(e) og ikke (nødvendigvis) Mantel.

Mantel er ikke ansvarlig for (indholdet af) produktanmeldelser fra en tredjepart, som er nævnt i en produktanmeldelse, fx via et link. Mantel kan ikke holdes ansvarlig for skader af enhver art forårsaget af eller forbundet med brugen af produktanmeldelser eller ved (midlertidig) manglende mulighed for at anvende en produktanmeldelse uanset årsagen.

5. Indhold

Indhold må:

  • Ikke være i strid med loven, bryde tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder, privatlivets fred eller billedrettigheder) eller på nogen anden måde være ulovlige eller i strid med tredjemand eller Mantel;
  • Ikke indeholde virus, trojanske heste, orme eller nogen anden type program, der kan påføre Mantel og / eller andre brugere skade.

Ved at uploade indhold i en produktanmeldelse erklærer og garanterer du, at du har ret til at offentliggøre og kopiere indholdet samt licensere Mantel og andre brugere i henhold til følgende:

  • Ved at uploade indhold, giver du Mantel en uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri og overdragelig licens der ikke er begrænset af tid (med ret til underlicensering) som giver mulighed for enhver (gen)anvendelse, reproduktion, distribution og oprettelse af afledte værker, visning og udførelse af indholdet eller dele heraf, uanset formål eller måde (herunder deling af indhold via sociale medier såsom, men ikke begrænset til, YouTube, Facebook, Instagram og / eller Twitter og via lineære og ikke-lineære tjenester) samt til at lagre indholdet i (elektroniske) filer;;

Mantel forbeholder sig ret til at:

  • Forkorte, redigere, afvise, fjerne eller blokere produktanmeldelser eller på anden måde gøre dem utilgængelige, hvis de overtræder disse vilkår og betingelser, eller hvis det er nødvendigt, uden at angive nogen årsag;
  • Informere om ulovligt indhold efter anmodning fra efterforskende instanser.

6. Notice-and-takedown procedure

Mantel kontrollerer ikke automatisk det offentliggjorte indhold i produktanmeldelser. Hvis du mener, at indhold, der er offentliggjort i en produktanmeldelse er tvivlsomt eller ulovligt bedes du rapportere det via service.dk@mantel.com.

Denne procedure er ikke juridisk bindende. I tilfælde af en klage vil Mantel efter eget skøn vurdere og afgøre hvorvidt indholdet skal fjernes eller ej og hvorvidt der bør iværksættes yderligere foranstaltninger.

7. Ansvarsfraskrivelse

Hvis en produktanmeldelse anvendes i strid med disse vilkår og betingelser, hæfter den pågældende for alle skader, som Mantel måtte lide som følge heraf, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til sporing af den ulovlige bruger, efterforskning og retshjælp. Mantel friholdes fra krav fra en eventuelt involveret tredjepart.

8. Ændringer

Mantel forbeholder sig ret til, at ændre indholdet af disse vilkår og betingelser til enhver tid. De ændrede vilkår og betingelser bliver bindende fra det øjeblik de offentliggøres.

9. Tvister

Disse vilkår og betingelser for anvendelse og eventuelle tvister i forbindelse hermed er kun underlagt hollandsk lov.

Fandt du ovenstående information nyttig?