Wij geven 4000 euro aan Sportful fietskleding weg!

Kan jij of jouw fietsgroep wel een nieuwe set fietskleding gebruiken? Dat komt goed uit. In juni geven wij in samenwerking met Sportful namelijk voor maar liefst 4000 euro aan Sportful fietskleding weg! Benieuwd hoe je kans maakt? Lees dan snel verder en schrijf je in voor de winactie!

De winnaars zijn bekend!

Helaas kun je je niet meer inschrijven voor deze winactie. De winnaars zijn inmiddels bekend. Wij feliciteren de volgende winnaars van de gewonnen prijzen:

Sportful Fietsgroep prijs:  Zoë Feith
Sportful Fietsgroep prijs: Kenneth van Damme
Sportful Solo prijs: Daphne Oosterling
Sportful Solo prijs: Toon van de Velde

Welke prijzen zijn er te winnen?

Sportful fietsgroep
Jij en je fietsvrienden (minimaal twee personen, maximaal onbeperkt aantal personen) mogen samen voor 1500 euro aan Sportful fietskleding uitzoeken in onze webshop*. Het maakt niet uit of dat nou complete outfits zijn voor twee personen of tientallen sokken voor bijvoorbeeld dertig personen. Bij de Sportful fietsgroep prijs bepaal je namelijk zelf hoe groot de fietsgroep is waarmee je de prijs deelt.

*Er kan alléén gekozen worden voor fietskleding die op voorraad is in de webshop.

Deze prijs geven wij twee keer weg.

Sportful solo
Stap je liever in je eentje op de fiets om een mooie fietsrit te maken? Geef je dan op voor de Sportful Solo prijs. Win je? Dan mag je voor 500 euro aan Sportful fietskleding uitzoeken in onze webshop.

Deze prijs geven wij twee keer weg.

Hoe maak je kans om te winnen?

Om kans te maken op één van de bovenstaande prijzen vragen we je om een verlanglijstje samen te stellen met de Sportful kleding die je graag zou willen winnen. Ook zijn we benieuwd waarom juist jij of jouw fietsgroep deze prijs zou moeten winnen. Op het verlanglijstje hoeven nog geen specifieke aantallen of maten te staan en ook het totaalbedrag hoeft niet overeen te komen met de te winnen prijs. We zijn namelijk vooral benieuwd welke items je graag zou willen winnen en waarom.

Winactie Sportful

Bekijk hier het verlanglijstje van ons productteam fietskleding: Koen, Steven, Jules, Agnes en Bram.


Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Mantel (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie (verder te noemen: de ‘actie’).
2. Deze actie is geïnitieerd door de organisator en dient ter promotie van Mantel.
3. Deze actie loopt van maandag 1 juni 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mantel. Afmelden hiervoor is eenvoudig mogelijk via de link in de ontvangen nieuwsbrief.

II. Deelname
7. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Mantel, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
10. De uiterste datum van deelname is dinsdag 30 juni 2020 tot 23:59 uur.
11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen
12. De organisator verloot meerdere verschillende prijzen, gespecificeerd op deze actiepagina.
13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
15. De winnaars worden uiterlijk dinsdag 7 juli 2020 op deze pagina bekendgemaakt.
16. De winnaars krijgen een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven waar hij/zij de prijs op kunnen halen.
17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.

IV. Aansprakelijkheid
18. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
19. De door de organisator en, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
20. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
21. De geldende garantievoorwaarden welke de organisator hanteert zijn ook van toepassing op de uitgekeerde prijzen.