Win een gloednieuwe Cortina E-Lett t.w.v. €2499,-
Deel dit bericht

Win een gloednieuwe Cortina E-Lett t.w.v. €2499,-

13 April 2023

In de maand mei verlootte Mantel Superstore Rotterdam een gratis Cortina E-Lett winnen. De actie is helaas verlopen maar houd onze website in de gaten voor toekomstige winacties.

De winnaar

De winnaar van de Cortina E-Lett actie is geworden Gijs Dierselhuis. Wij nemen z.s.m. contact op via e-mail.

Actievoorwaarden

I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Mantel (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie (verder te noemen: de ‘actie’).
2. Deze actie is geïnitieerd door de organisator en dient ter promotie van Mantel Superstore Rotterdam.
3. Deze actie loopt van 1 t/m 31 mei 2023.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mantel. Afmelden hiervoor is eenvoudig mogelijk via de link in de ontvangen nieuwsbrief.

II. Deelname 7. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Mantel, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
10. De uiterste datum van deelname is 31 mei 2023.
11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen 12. De organisator verloot een Cortina E-Lett elektrische fiets ter waarde van €2.499,- in de maat voorkeur van de winnaar.
13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
15. De winnaar wordt op deze pagina bekend gemaakt en via een nieuwsbrief aan de deelnemende personen.
16. De winnaar krijgt een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven waar hij/zij de prijs op kunnen halen.
17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.

IV. Aansprakelijkheid 18. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
19. De door de organisator en, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
20. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
21. De geldende garantievoorwaarden welke de organisator en Cortina hanteren voor haar fietsen, is ook van toepassing op de uitgekeerde prijs.