Dela

Vad är racercykelns ramstorlek och hur mäts den? [Guide]

Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren cyklist, alla vill cykla komfortabelt och utan smärta. Men vad ska du vara uppmärksam på när du köper din racercykel? Hur bestämmer du vilken ramstorlek din racercykel ska ha och vad betyder alla dessa termer som reach, stack och standover-höjd? Hur viktigt är de för att bestämma din racercykels ramstorlek?

Varje ambitiös landsvägscyklist känner till vilken ramstorlek sin racercykeln har. I många fall stämmer denna ramstorlek också bra med vad de behöver. Ramstorleken är avståndet från mitten av cykelns Bottom Bracket (vevlager) till mitten av överröret, mätt längs sadelröret.

Geometri racercykelram
Den klassiska ramstorleken mäts längs sadelröret.

Detta avstånd används för att bestämma de olika storlekarna som finns för racercyklar. I sig säger denna storlek inte särskilt mycket. Beroende på racercykelns geometri och till och med racercykelns märke kan ramstorleken variera väldigt mycket.

Till exempel kan någon med ramstorlek 58 för en vanlig racercykel behöva ramstorlek 54 för en endurance-racer. I detta fall har vi inte ens tagit hänsyn till de otaliga sätt på vilka människornas mått skiljar sig från varandra än.

Racercykelns ramstorlek – de viktigaste måtten

Därför är det nog bäst att aldrig välja en passande racercykel på grund av endast ramstorleken. Det finns nämligen många flera mått som är viktiga för att avgöra vilken racercykelram passar dig bäst.

Dina egna kroppsproportioner är viktiga för att att bestämma vilken ramstorlek passar dig bäst och hur du behöver justera din cykel.
Dina egna kroppsproportioner är viktiga för att att bestämma vilken ramstorlek passar dig bäst och hur du behöver justera din cykel.

Är du lång men har du trots detta relativt korta ben? I så fall kan du ofta bättre välja en kompaktare ram. Med hjälp av en längre styrstam kan du förstora avståndet till styret så at det passar igen.

Är du lite mindre lång men är dina ben förhållandevis långa? Då är det ofta bättre att välja en större ram med möjligtvis en kortare styrstam. Men nu räcker det med teorin. Tids att se vad de olika termerna som har något att göra med ramstorlek innehåller.

Vad betyder de olika måtten av din racercykel?

Hur mäter du överrörets längd?

Överröret befinner sig mellan sadelrör och styrlager. Avståndet mäts från sadelrörets mitt till styrlagrets mitt.

Längden av överröret borde inte mätas i en vinkel. På detta sätt får du ett fel värde.
Längden av överröret borde inte mätas i en vinkel. På detta sätt får du ett fel värde.

Många endurance-racercyklar har en ram med lutande överrör istället för ett överrör som är praktiskt taget horisontellt.

Om din racercykel har ett sluttande överrör borde längden på överröret alltid mätas horisontellt.
Om din racercykel har ett sluttande överrör borde längden på överröret alltid mätas horisontellt.

För att bestämma längden på överröret behövs det horisontella måttet mätas på styrlagret höjd. Gör du inte det, då får du ett fel värde. Du behöver därför alltid mäta överrörets mått horisontellt.

Hur mäts längden av styrröret?

Längden på styr- eller kronröret är avståndet mellan styrlagrens översta och nedersta lager. Mät bara dimensionerna på själva racercykelramen utan att mäta spacers.

Längden på kronröret kan i hög grad påverka hur du sitter på din racercykel.
Längden på kronröret kan i hög grad påverka hur du sitter på din racercykel.

Om du letar efter en ramgeometri som ger komfort är det bäst att välja en ram med ett långt styrrör.

Roligt faktum: tidigare hade större ramar ofta ett längre styrlager. Enligt de dåvarande UCI-reglerna måste avståndet mellan hjulens axlar vara exakt en meter, oavsett cyklistens längd. Det enda sättet att få en cykel att passa vissa cyklister bättre var därför att anpassa styrrörets längd.

Hur mäts reach på din racercykel?

Reach är det horisontella avståndet mellan vevlager och styrlager. En större reach innehåller ofta också ett större avstånd till styret och därmed en djupare sittställning.

Geometri racercykelram
Önskar du sitta i en extra djup aero-position på din nya cykel? I detta fall är det särskilt nyttigt ta ramens reach med i beräkningen!

Eftersom vevlager och styrlager inte befinner sig på samma höjd behöver du dra en imaginär linje uppåt från vevlagret till styrlagrets höjd. Från denna punkt mäts sedan det horisontella avståndet till styrlagret. På bilden ovan kan du se hur det går till.

Hur bestämms stack på din racercykel?

Stack är det vertikala avståndet mellan vevlager och styrlager. Den imaginära linjen från vevlagret som drogs tidigare för att bestämma reach behövs nu mätas för att bestämma cykelns stack.

Geometri racercykelram
Stack är höjdskillnaden mellan styrlagret och vevlagrets mitt.

Ett kort avstånd mellan ditt vevlager (eller bottom bracket) och styrlagrets översta lager har också en djupare sittposition som resultat. Det ses ofta på aerodynamiska cyklar.

Ifall avståndet mellan dessa två punkter blir större blir din sittställning komfortablare. Till exempel kan det ses på en Trek Domane eller en Giant Defy, som har en större stack än andra modeller av dessa märken.

Hur mäts standover-höjden på din racercykel?

Standover-höjden är avståndet från marken till överrörets topp. Har du ett sluttande överrör? I detta fall mäts standover-höjden i mitten av röret.

Geometri racercykelram
Mät standover-höjden i det ‘sluttande’ överrörets mitt.

Standover-höjden är särskilt viktig ifall du ibland stannar med din racercykel med röret mellan benen. Cyklister som tycker om att ‘vila’ sina känsliga delar på överröret är – inte förvånande – få.

Så vad betyder det för din racercykels ramstorlek?

Alla ovanstående mått påverkar din sitthållning på cykeln. Din längd är ofta det första som betraktas för att bestämma den faktiska ramstorleken.

Med rätt standover-höjd kan du utan problem stanna med racercykeln mellan benen.
Med rätt standover-höjd kan du utan problem stanna med racercykeln mellan benen.

Ännu viktigare är reach och stack. Dessa bestämmer till stor del hur du sitter på cykeln. Ju lägre stacken, desto lägre är styrets position i förhållande till cykelsadeln. Spacers kan hjälpa dig med att öka styrets höjd igen.

På en cykel som har tillverkats med aerodynamiska egenskaper sitter du mer framåtlutad.
På en cykel som har tillverkats med aerodynamiska egenskaper sitter du mer framåtlutad.

I fall av reach gäller ju större värdet är, desto större är avståndet mellan cykelsadel och styre. Ett större avstånd betyder en djupare sittställning, men fortfarande kan det vara att två cyklar med exakt samma reach har ett olikt avstånd mellan sadel och styre.

Vinkeln i vilken sadelröret är placerat har nämligen också en viss påverkan. Ju mindre vinkeln är desto större blir avståndet mellan cykelns sadel och styret. Så även om du känner till alla måtten som finns för en viss racercykel, då vet du fortfarande inte om den ska passa dig. Därför är det viktigt att titta på din egen kropp.

Ett titt på kroppsproportioner

Hur långa är dina ben? Är överkroppen kort eller lång? Vad kan du säga om din flexibilitet? Alla dessa saker är väldigt viktigt för att hitta rätt ramstorlek och passande justeringar för din racercykel.

Varje cyklist har unika kroppsproportioner och preferenser. Därför drar alla cyklister nytta av passande justeringar för att bota eller förhindra besvär.
Varje cyklist har unika kroppsproportioner och preferenser. Därför drar alla cyklister nytta av passande justeringar för att bota eller förhindra besvär.

Förutom din oföränderliga cykelram finns det ett antal andra cykeldelar som faktiskt kan finjusteras till att uppnå cykelpositionen som passar dig bäst. Det handlar om cykelns sadelstolpe, styrstam, styre och vevarmar (längd).

Det är dock bäst att inte själv försöka anpassa din cykel till den passar dig perfekt. En cykelexpert som vet exakt vad som krävs är ofta mycket effektivare.

Ramstorlek racercykel: Geometrin för en endurance-racer har anpassats så att man sitter mer upprätt. width=
Geometrin för en endurance-racer har anpassats så att man sitter mer upprätt.

Har du fysiska problem eller önskar du bara vill se till att din (nya) racercykel verkligen ska passa dig? I så fall är det utan tvekan bäst att hitta en lokal cykelexpert. Den borde kunna hjälpa dig med att hitta rätt storlek och passande justeringar på grund av din fysiska kondition.

Dela
Olle Vastbinder

Olle Vastbinder

Du hittar mig cyklandes i princip varje dag. Jag jobbpendlar från Nijmegen till Mantels huvudkontor i Arnhem var dag, i ur och skur. Oftast på racer, men cykelcross om årstiden kräver. Det upphör givetvis inte på helgen, då tar jag racern eller mountainbiken för att få mina kilometer. Det roliga är att jag som bloggare (och copywriter SEO) kan testa diverse ny utrustning. Om du inte hittar mig utomhus på cykelnär det förmodligen för att jag sitter inne och svettas med Zwift. Och dessutom har jag förmånen att kalla det arbete!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts


Most viewed