Doe mee en maak kans op één van de drie fietscomputers!

De winnaars zijn bekend!

De winnaars van de Tourweken Winactie zijn bekend. Wij feliciteren de volgende gelukkigen met hun gewonnen prijs:

Garmin Edge 1030 plus: Raf Rigouts (BE)
Op weg naar de Champs-Élysées..
“..bestijgen afgepeigerde coureurs een laatste keer hun stalen ros, toast een moegestreden gele man op een zoete overwinning, kletteren kettingen een laatste keer op de wondermooie avenue van Parijs… Allemaal uit liefde voor de koers!”

Garmin Edge 830: Gerjan Ooms (NL)
Op weg naar de Champs-Élysées..
“..via de Provence en Midi-Pyrénées, gaat de Garmin Edge voortaan tot aan de finish in Parijs mee.”

Garmin Edge 530: Gerben Boomaars (NL)
Op weg naar de Champs-Élysées..
“..verdwaal ik nooit want heb ik mijn Garmin mee. Tijdens mijn rondje Nederland liet mijn oude navigatie mij in de steek… Deze niet.. deze heeft een accuduur van een week.”

Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Mantel (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie (verder te noemen: de ‘actie’).
2. Deze actie is geïnitieerd door de organisator en dient ter promotie van Mantel.
3. Deze actie loopt van zaterdag 29 augustus 2020 tot en met zondag 20 september 2020.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Mantel. Afmelden hiervoor is eenvoudig mogelijk via de link in de ontvangen nieuwsbrief.

II. Deelname
7. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Mantel, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
10. De uiterste datum van deelname is zondag 20 september 2020 tot 23:59 uur.
11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen
12. De organisator verloot één of meerdere verschillende prijzen, gespecificeerd op deze actiepagina.
13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
14. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
15. De winnaars worden uiterlijk maandag 21 september 2020 op deze pagina bekendgemaakt.
16. De winnaars krijgen een persoonlijke e-mail waarin wordt aangegeven waar hij/zij de prijs op kunnen halen.
17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.

IV. Aansprakelijkheid
18. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
19. De door de organisator en, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
20. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
21. De geldende garantievoorwaarden welke de organisator hanteert zijn ook van toepassing op de uitgekeerde prijzen.