De spelregels

Wie kan er deelnemen?
Ieder wielerteam, elke toerclub, elk wielerevenement, elk wielergerelateerd goed doel of zelfs ieder individu kan deelnemen aan de Sponsor Pitch. Door jouw idee aan ons te pitchen via onze inschrijfpagina maak je kans op een mooi sponsorbedrag. Op de inschrijfpagina vul je alle vragen in en voeg je een foto of video toe die jouw pitch ondersteunt.

Jurybeoordeling
De jury zal alle pitches na de inschrijving beoordelen en twee deelnemers selecteren die een sponsorbedrag winnen. Er wordt een winnaar geselecteerd in de categorie goede doelen en een winnaar in de categorie overige deelnemers. Dus zorg ervoor dat je de jury weet te overtuigen met een goed plan!

Publieksbeoordeling
Naast de jurybeoordeling zijn er nog twee winnaars. Nadat je jouw ploeg hebt aangemeld plaatsen wij de naam van jouw ploeg met foto en pitch-omschrijving op Facebook. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen goede doelen en overige deelnemers. Van beide categorieën wordt de winnaar door het publiek gestemd. Dus zorg ervoor dat je zoveel mogelijk likes weet te bemachtigen! De deelnemers die bij de jurybeoordeling al gewonnen hebben worden uitgesloten van de publieksbeoordeling.

Inschrijfperiode
Begin 2021 start de inschrijvingsperiode voor de Sponsor Pitch 2021. Nadat de inschrijfdeadline op zondag 14 februari 2021 is verstreken, worden alle ideeën kritisch bekeken door onze jury. Na de jurybeoordeling worden de eerste twee winnaars bekendgemaakt. Vervolgens worden alle overige aanmeldingen op Facebook gezet en kan het verzamelen van likes beginnen. In februari worden de stemmen geteld en de winnaars uitgeroepen.

Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Mantel (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie (verder te noemen: de ‘Sponsor Pitch’).
2. De Sponsor Pitch is geïnitieerd door de organisator en dient ter promotie van Mantel.
3. De Sponsor Pitch loopt van 25 januari 2021 t/m 26 februari 2021.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Sponsor Pitch stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

II. Deelname
6. Deelname aan de Sponsor Pitch is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Mantel, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
7. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
8. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
9. De uiterste datum van inschrijven is 14 februari 2021.
10. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
11. Deelnemer verklaart dat de door hem/haar verstrekte foto voor de Sponsor Pitch op Facebook wordt geplaatst voor de publieksbeoordeling.
12. Organisator behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van de Sponsor Pitch.
13. Bij een vermoeden van vals spelen wordt deelnemer uitgesloten van de Sponsor Pitch.

III. Prijzen
14. De organisator verloot vier sponsorbedragen t.w.v. €1.250,-
15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
16. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
17. De winnaars van de jurybeoordeling worden bekend gemaakt op 17 februari 2021.
18. De winnaars van de publieksbeoordeling worden bekend gemaakt op 26 februari 2021.
19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.

IV. Aansprakelijkheid
20. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Sponsor Pitch, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
21. De door de organisator en, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
22. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
23. De geldende garantievoorwaarden welke de organisator hanteert is ook van toepassing op de uitgekeerde prijs.